Według zaleceń Unii Europejskiej każdy sprzęt medyczny, który jest zasilany energią elektryczną i służy do diagnostyki, leczenia lub likwidacji dolegliwości spowodowanych chorobą, rekonwalescencją lub niepełnosprawnością pacjenta, powinien być regularnie badany i posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 62353 DIN VDE 0751. Obowiązek przeprowadzenia badania leży po stronie właściciela urządzenia, który jest odpowiedzialny za jego stan zapewniający bezpieczeństwo zarówno osobom obsługujących sprzęt, jak i pacjentom.

Aparaty BICOM® także podlegają tym przepisom i dlatego wymagają okresowych badań:

  • co 2 lata jeśli urządzenie nie było w autoryzowanym serwisie
  • po naprawie urządzenia lub jego komponentu.

Firma Monadith- Biomed s.c. dysponuje najnowszą aparaturą specjalistyczną do wykonywania pomiarów prądowych oraz posiada niezbędne uprawnienia do wystawiania certyfikowanych zaświadczeń zgodności z normą PN-EN 62353 DIN VDE 0751. Usługi w tym zakresie świadczone są dla gabinetów pracujących na urządzeniach BICOM®.

Zalecamy wszystkim właścicielom aparatów BICOM® przestrzeganie wymagań bezpieczeństwa i regularnego przeprowadzania wymaganych badań pomiarowych, a także przeglądów sprzętu. Prawidłowo funkcjonujące urządzenie gwarantuje pacjentom najwyższą jakość usług oraz skuteczność terapii.